Sudan

País (Mapa)
Sudan
Tipus d’estat
Superfície km²
2.505.813
Població estimada en milers juliol de 2015
40.234,90
Densitat estimada h/km² (2015)
16,10
Capital
Khartum
Llengua
Unitat monetària
lliura sudanesa
Població darrer cens
30.894.000
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,70
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
77,40
Taxa total de fecunditat 2015
4,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
65,30
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
62,20
Població urbana (%) 2014
33,60
Arròs (1.000 t) 2014
16,90
Blat (1.000 t) 2014
473,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
48,00
Patates (1.000 t) 2014
407.60
Carn bovina (1.000 t) 2013
358,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
514,50
Aviram (1.000 t) 2013
44,30
Pesca (1.000 t) 2013
36,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
15,70
Prats i pastures
84,20
PNB $ EUA 2013 (en milions)
54.595
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1438
% Població activa (2014) Agricultura
44,60
% Població activa (2014) Indústria
15,30
% Població activa (2014) Serveis
40,10
Importació % PNB 2014
12,60
Exportació % PNB 2014
9,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
48,20
IDH Índex 2013
166,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
75,90
Kilocalories al dia per capita 2014
2.280
Telèfon fix 100 hab 2013
1,10
Telèfon mòbil 100 hab 2013
72,90
Usuaris internet 100 hab 2011
19,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
7,00
Habitants per habitatge 2005
6,10