Suècia

País (Mapa)
Suècia
Tipus d’estat
Superfície km²
441.370
Població estimada en milers juliol de 2015
9.779,40
Densitat estimada h/km² (2015)
22,20
Capital
Estocolm
Llengua
Unitat monetària
corona sueca
Població darrer cens
9.482.855
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,80
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,20
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
3,10
Taxa total de fecunditat 2015
1,90
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
84,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
80,60
Població urbana (%) 2014
85,70
Blat (1.000 t) 2014
3.086,40
Patates (1.000 t) 2014
822.10
Carn bovina (1.000 t) 2013
121,70
Carn ovina (1.000 t) 2013
4,90
Carn porcina (1.000 t) 2013
235,60
Aviram (1.000 t) 2013
123,50
Pesca (1.000 t) 2013
191,50
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,30
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
85,10
Prats i pastures
14,60
PNB $ EUA 2013 (en milions)
579.679
PNB $ EUA 2013 (per capita)
60566
% Població activa (2014) Agricultura
1,70
% Població activa (2014) Indústria
18,70
% Població activa (2014) Serveis
79,00
Importació % PNB 2014
40,80
Exportació % PNB 2014
44,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
62,50
IDH Índex 2013
12,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
7,00
Kilocalories al dia per capita 2014
3.110
Telèfon fix 100 hab 2013
40,60
Telèfon mòbil 100 hab 2013
124,40
Usuaris internet 100 hab 2011
91,00
Diaris per 1.000 hab 2004
480,50
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
28,00
Habitants per habitatge 2005
2,00