Suïssa

País (Mapa)
Suïssa
Tipus d’estat
Superfície km²
41.277
Població estimada en milers juliol de 2015
8.298,70
Densitat estimada h/km² (2015)
201,00
Capital
Berna
Unitat monetària
franc suís
Població darrer cens
8.035.391
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
8,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
3,80
Taxa total de fecunditat 2015
1,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
85,10
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
81,00
Població urbana (%) 2014
73,80
Blat (1.000 t) 2014
550,80
Blat de moro (1.000 t) 2014
138,50
Patates (1.000 t) 2014
503.30
Carn bovina (1.000 t) 2013
142,90
Carn ovina (1.000 t) 2013
5,30
Carn porcina (1.000 t) 2013
235,50
Aviram (1.000 t) 2013
79,40
Pesca (1.000 t) 2013
3,30
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
1,50
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
26,60
Prats i pastures
71,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
685.434
PNB $ EUA 2013 (per capita)
84854
% Població activa (2014) Agricultura
3,20
% Població activa (2014) Indústria
20,10
% Població activa (2014) Serveis
73,90
Importació % PNB 2014
60,00
Exportació % PNB 2014
72,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
545,50
IDH Índex 2013
3,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,20
Kilocalories al dia per capita 2014
3.350
Telèfon fix 100 hab 2013
56,90
Telèfon mòbil 100 hab 2013
136,80
Usuaris internet 100 hab 2011
85,00
Diaris per 1.000 hab 2004
420,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
52,00
Habitants per habitatge 2005
2,20