Surinam

País (Mapa)
Surinam
Tipus d’estat
Superfície km²
163.820
Població estimada en milers juliol de 2015
543,00
Densitat estimada h/km² (2015)
3,30
Capital
Paramaribo
Llengua
Unitat monetària
florí
Població darrer cens
541.638
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,90
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,50
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
21,60
Taxa total de fecunditat 2015
2,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
74,60
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
68,20
Població urbana (%) 2014
66,10
Arròs (1.000 t) 2014
275,90
Blat de moro (1.000 t) 2014
0,10
Cafè (1.000 t) 2013
0,00
Carn bovina (1.000 t) 2013
1,60
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
1,90
Aviram (1.000 t) 2013
8,30
Pesca (1.000 t) 2013
39,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
7,30
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
72,00
Prats i pastures
20,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
5.299
PNB $ EUA 2013 (per capita)
9826
% Població activa (2014) Agricultura
3,20
% Població activa (2014) Indústria
22,40
% Població activa (2014) Serveis
72,90
Importació % PNB 2014
81,40
Exportació % PNB 2014
30,50
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
1,10
IDH Índex 2013
100,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
95,60
Kilocalories al dia per capita 2014
2.783
Telèfon fix 100 hab 2013
15,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
161,10
Usuaris internet 100 hab 2011
32,00
Diaris per 1.000 hab 2004
80,10
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
26,00
Habitants per habitatge 2005
3,90