Tadjikistan

País (Mapa)
Tadjikistan
Tipus d’estat
Superfície km²
143.100
Població estimada en milers juliol de 2015
8.481,90
Densitat estimada h/km² (2015)
59,30
Capital
Duixanbe
Llengua
Unitat monetària
somoni
Població darrer cens
7.564.502
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,60
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
48,50
Taxa total de fecunditat 2015
3,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
73,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
66,30
Població urbana (%) 2014
26,70
Arròs (1.000 t) 2014
79,80
Blat (1.000 t) 2014
868,40
Blat de moro (1.000 t) 2014
186,30
Patates (1.000 t) 2014
853.70
Carn bovina (1.000 t) 2013
34,60
Carn ovina (1.000 t) 2013
47,40
Carn porcina (1.000 t) 2013
3,20
Aviram (1.000 t) 2013
0,80
Pesca (1.000 t) 2013
1,60
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
2,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
17,50
Prats i pastures
79,80
PNB $ EUA 2013 (en milions)
8.506
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1036
% Població activa (2014) Agricultura
52,90
% Població activa (2014) Indústria
15,60
% Població activa (2014) Serveis
31,10
Importació % PNB 2014
68,30
Exportació % PNB 2014
19,20
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
3,60
IDH Índex 2013
133,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,90
Kilocalories al dia per capita 2014
2.153
Telèfon fix 100 hab 2013
5,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
91,80
Usuaris internet 100 hab 2011
13,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
52,00
Habitants per habitatge 2005
5,60