Taiwan

País (Mapa)
Taiwan
Tipus d’estat
Superfície km²
36.193
Població estimada en milers juliol de 2015
23.508,36
Densitat estimada h/km² (2015)
649,00
Capital
Taipei
Llengua
Unitat monetària
nou dòlar de Taiwan
Població darrer cens
22.167.159
Blat de moro (1.000 t) 2014
165,80
Patates (1.000 t) 2014
48.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
6,40
Carn ovina (1.000 t) 2013
2,30
Carn porcina (1.000 t) 2013
887,40
Aviram (1.000 t) 2013
641,10
Pesca (1.000 t) 2013
1.369,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
489.213
PNB $ EUA 2013 (per capita)
20930
% Població activa (2014) Agricultura
5,30
% Població activa (2014) Indústria
35,80
% Població activa (2014) Serveis
58,90
Importació % PNB 2014
80,70
Exportació % PNB 2014
54,50
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
177,90
IDH Índex 2013
92,00
IDH Ordre 2013
0
Kilocalories al dia per capita 2014
2.940
Habitants per habitatge 2005
3,10