Tanzània

País (Mapa)
Tanzània
Tipus d’estat
Superfície km²
945.087
Població estimada en milers juliol de 2015
53.470,40
Densitat estimada h/km² (2015)
56,60
Capital
Dodoma
Unitat monetària
xíling de Tanzània
Població darrer cens
44.928.823
Taxa de creixement anual (%) 2015
3,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,70
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
45,40
Taxa total de fecunditat 2015
5,10
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
66,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
64,10
Població urbana (%) 2014
30,90
Arròs (1.000 t) 2014
2.621,00
Blat (1.000 t) 2014
167,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
6.737,20
Cafè (1.000 t) 2013
71,20
Patates (1.000 t) 2014
1761.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
299,60
Carn ovina (1.000 t) 2013
63,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
14,40
Aviram (1.000 t) 2013
87,80
Pesca (1.000 t) 2013
385,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
4,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
31,10
Prats i pastures
64,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
44.698
PNB $ EUA 2013 (per capita)
933
% Població activa (2014) Agricultura
66,90
% Població activa (2014) Indústria
6,40
% Població activa (2014) Serveis
26,60
Importació % PNB 2014
29,90
Exportació % PNB 2014
19,50
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
14,10
IDH Índex 2013
159,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
80,30
Despesa pública en educació % PNB 2012
6,20
Kilocalories al dia per capita 2014
2.207
Telèfon fix 100 hab 2013
0,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
55,70
Usuaris internet 100 hab 2011
12,00
Diaris per 1.000 hab 2004
1,50
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
7,00
Habitants per habitatge 2005
4,90