Timor Oriental

País (Mapa)
Timor Oriental
Tipus d’estat
Superfície km²
14.874
Població estimada en milers juliol de 2015
1.184,80
Densitat estimada h/km² (2015)
79,70
Capital
Dili
Llengua
Unitat monetària
dòlar EUA
Població darrer cens
1.066.409
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
51,20
Taxa total de fecunditat 2015
5,60
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
70,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
66,80
Població urbana (%) 2014
32,10
Arròs (1.000 t) 2014
88,80
Blat de moro (1.000 t) 2014
102,50
Cafè (1.000 t) 2013
10,00
Patates (1.000 t) 2014
1.40
Carn bovina (1.000 t) 2013
1,70
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,50
Carn porcina (1.000 t) 2013
10,00
Aviram (1.000 t) 2013
0,80
Pesca (1.000 t) 2013
3,30
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
16,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
41,70
Prats i pastures
41,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
4.941
PNB $ EUA 2013 (per capita)
4362
% Població activa (2014) Agricultura
50,60
% Població activa (2014) Indústria
9,20
% Població activa (2014) Serveis
39,80
Importació % PNB 2014
124,60
Exportació % PNB 2014
12,10
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
311,50
IDH Índex 2013
128,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
67,50
Despesa pública en educació % PNB 2012
9,40
Kilocalories al dia per capita 2014
2.195
Telèfon fix 100 hab 2013
0,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
57,40
Usuaris internet 100 hab 2011
1,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
59,00
Habitants per habitatge 2005
4,70