Tonga

País (Mapa)
Tonga
Tipus d’estat
Superfície km²
650
Població estimada en milers juliol de 2015
106,20
Densitat estimada h/km² (2015)
163,30
Capital
Nukuʿalofa
Llengua
Unitat monetària
paʿanga
Població darrer cens
103.252
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,60
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,00
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
23,40
Taxa total de fecunditat 2015
3,70
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
76,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
70,10
Població urbana (%) 2014
23,60
Cafè (1.000 t) 2013
0,00
Carn bovina (1.000 t) 2013
0,40
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
1,70
Aviram (1.000 t) 2013
0,30
Pesca (1.000 t) 2013
1,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
35,50
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
51,60
Prats i pastures
12,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
440
PNB $ EUA 2013 (per capita)
4173
% Població activa (2014) Agricultura
31,80
% Població activa (2014) Indústria
30,60
% Població activa (2014) Serveis
37,60
Importació % PNB 2014
53,90
Exportació % PNB 2014
17,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
215,00
IDH Índex 2013
100,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,40
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,90
Telèfon fix 100 hab 2013
29,40
Telèfon mòbil 100 hab 2013
54,60
Usuaris internet 100 hab 2011
25,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
26,00
Habitants per habitatge 2005
6,00