Tunísia

País (Mapa)
Tunisia
Tipus d’estat
Superfície km²
163.610
Població estimada en milers juliol de 2015
11.253,60
Densitat estimada h/km² (2015)
68,80
Capital
Tunis
Llengua
Unitat monetària
dinar tunisià
Població darrer cens
9.910.872
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,60
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
19,40
Taxa total de fecunditat 2015
2,10
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
77,40
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
72,70
Població urbana (%) 2014
66,60
Blat (1.000 t) 2014
1.513,00
Patates (1.000 t) 2014
385.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
56,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
57,80
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,10
Aviram (1.000 t) 2013
186,80
Pesca (1.000 t) 2013
123,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
23,80
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
28,20
Prats i pastures
48,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
46.883
PNB $ EUA 2013 (per capita)
4263
% Població activa (2014) Agricultura
14,80
% Població activa (2014) Indústria
33,50
% Població activa (2014) Serveis
51,50
Importació % PNB 2014
56,20
Exportació % PNB 2014
47,00
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
27,90
IDH Índex 2013
90,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
81,80
Despesa pública en educació % PNB 2012
6,20
Kilocalories al dia per capita 2014
3.491
Telèfon fix 100 hab 2013
9,30
Telèfon mòbil 100 hab 2013
115,60
Usuaris internet 100 hab 2011
39,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
21,00
Habitants per habitatge 2005
4,50