Turkmenistan

País (Mapa)
Turkmenistan
Tipus d’estat
Superfície km²
488.100
Població estimada en milers juliol de 2015
5.373,50
Densitat estimada h/km² (2015)
11,00
Capital
Aixkhabat
Llengua
Unitat monetària
manat
Població darrer cens
4.483.251
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
57,40
Taxa total de fecunditat 2015
2,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
70,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
61,60
Població urbana (%) 2014
49,70
Arròs (1.000 t) 2014
130,00
Blat (1.000 t) 2014
1.200,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
20,00
Patates (1.000 t) 2014
260.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
146,20
Carn ovina (1.000 t) 2013
155,30
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,30
Aviram (1.000 t) 2013
21,30
Pesca (1.000 t) 2013
15,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
5,80
Prats i pastures
94,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
41.851
PNB $ EUA 2013 (per capita)
7987
% Població activa (2014) Agricultura
48,20
% Població activa (2014) Indústria
13,80
% Població activa (2014) Serveis
38,00
Importació % PNB 2014
44,40
Exportació % PNB 2014
73,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
522,30
IDH Índex 2013
103,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,70
Kilocalories al dia per capita 2014
3.033
Telèfon fix 100 hab 2013
11,50
Telèfon mòbil 100 hab 2013
116,90
Usuaris internet 100 hab 2011
5,00
Diaris per 1.000 hab 2004
9,40
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
40,00
Habitants per habitatge 2005
5,70