Tuvalu

País (Mapa)
Tuvalu
Tipus d’estat
Superfície km²
26
Població estimada en milers juliol de 2015
9,90
Densitat estimada h/km² (2015)
381,40
Capital
Vaiaku
Llengua
Unitat monetària
dòlar de Tuvalu
Població darrer cens
9.561
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
2,80
Taxa total de fecunditat 2015
3,70
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
65,00
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
62,00
Població urbana (%) 2014
58,80
Carn porcina (1.000 t) 2013
0,10
Aviram (1.000 t) 2013
0,10
Pesca (1.000 t) 2013
15,20
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
100,00
PNB $ EUA 2013 (en milions)
38
PNB $ EUA 2013 (per capita)
3882
% Població activa (2014) Agricultura
25,00
% Població activa (2014) Indústria
75,00
Importació % PNB 2014
52,10
Exportació % PNB 2014
63,80
IDH Índex 2013
83,00
IDH Ordre 2013
0
Telèfon fix 100 hab 2013
14,70
Telèfon mòbil 100 hab 2013
34,40
Usuaris internet 100 hab 2011
30,00
Habitants per habitatge 2005
6,10