Txèquia

País (Mapa)
Czech Republic
Tipus d’estat
Superfície km²
78.867
Població estimada en milers juliol de 2015
10.543,20
Densitat estimada h/km² (2015)
133,70
Capital
Praga
Llengua
Unitat monetària
corona txeca
Població darrer cens
10.436.560
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
10,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
2,80
Taxa total de fecunditat 2015
1,50
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
81,60
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
75,90
Població urbana (%) 2014
73,00
Blat (1.000 t) 2014
5.442,30
Blat de moro (1.000 t) 2014
832,20
Patates (1.000 t) 2014
697.50
Carn bovina (1.000 t) 2013
65,30
Carn ovina (1.000 t) 2013
3,40
Carn porcina (1.000 t) 2013
210,40
Aviram (1.000 t) 2013
260,30
Pesca (1.000 t) 2013
23,10
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
1,80
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
74,80
Prats i pastures
23,40
PNB $ EUA 2013 (en milions)
208.796
PNB $ EUA 2013 (per capita)
19510
% Població activa (2014) Agricultura
2,70
% Població activa (2014) Indústria
38,30
% Població activa (2014) Serveis
58,90
Importació % PNB 2014
76,80
Exportació % PNB 2014
83,60
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
130,50
IDH Índex 2013
28,00
IDH Ordre 2013
0
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,20
Kilocalories al dia per capita 2014
3.290
Telèfon fix 100 hab 2013
18,70
Telèfon mòbil 100 hab 2013
127,70
Usuaris internet 100 hab 2011
73,00
Diaris per 1.000 hab 2004
182,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
71,00
Habitants per habitatge 2005
2,50