Uganda

País (Mapa)
Uganda
Tipus d’estat
Superfície km²
241.038
Població estimada en milers juliol de 2015
39.032,40
Densitat estimada h/km² (2015)
161,90
Capital
Kampala
Unitat monetària
xíling d’Uganda
Població darrer cens
34.900.000
Taxa de creixement anual (%) 2015
3,30
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
88,30
Taxa total de fecunditat 2015
5,70
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
61,10
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
57,30
Població urbana (%) 2014
15,80
Arròs (1.000 t) 2014
237,00
Blat (1.000 t) 2014
22,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
2.763,00
Cafè (1.000 t) 2013
190,00
Patates (1.000 t) 2014
188.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
199,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
47,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
117,00
Aviram (1.000 t) 2013
61,60
Pesca (1.000 t) 2013
517,30
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
15,70
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
48,00
Prats i pastures
36,40
PNB $ EUA 2013 (en milions)
26.444
PNB $ EUA 2013 (per capita)
704
% Població activa (2014) Agricultura
71,90
% Població activa (2014) Indústria
4,40
% Població activa (2014) Serveis
20,20
Importació % PNB 2014
29,20
Exportació % PNB 2014
19,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
5,00
IDH Índex 2013
164,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
73,90
Despesa pública en educació % PNB 2012
3,30
Kilocalories al dia per capita 2014
2.272
Telèfon fix 100 hab 2013
0,60
Telèfon mòbil 100 hab 2013
44,10
Usuaris internet 100 hab 2011
13,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
5,00
Habitants per habitatge 2005
4,70