Uruguai

País (Mapa)
Uruguai
Tipus d’estat
Superfície km²
176.215
Població estimada en milers juliol de 2015
3.431,60
Densitat estimada h/km² (2015)
19,50
Capital
Montevideo
Llengua
Unitat monetària
peso d’Uruguai
Població darrer cens
3.286.314
Taxa de creixement anual (%) 2015
0,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
9,30
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
14,10
Taxa total de fecunditat 2015
2,00
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
80,80
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
73,70
Població urbana (%) 2014
95,20
Arròs (1.000 t) 2014
1.348,30
Blat (1.000 t) 2014
1.076,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
564,50
Patates (1.000 t) 2014
89.00
Carn bovina (1.000 t) 2013
503,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
33,70
Carn porcina (1.000 t) 2013
23,50
Aviram (1.000 t) 2013
44,50
Pesca (1.000 t) 2013
59,40
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,30
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
12,60
Prats i pastures
87,20
PNB $ EUA 2013 (en milions)
55.708
PNB $ EUA 2013 (per capita)
16351
% Població activa (2014) Agricultura
9,30
% Població activa (2014) Indústria
21,60
% Població activa (2014) Serveis
69,10
Importació % PNB 2014
25,50
Exportació % PNB 2014
23,40
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
17,50
IDH Índex 2013
50,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
98,40
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,50
Kilocalories al dia per capita 2014
2.918
Telèfon fix 100 hab 2013
30,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
154,60
Usuaris internet 100 hab 2011
51,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
12,00
Habitants per habitatge 2005
2,50