Uzbekistan

País (Mapa)
Uzbekistan
Tipus d’estat
Superfície km²
447.400
Població estimada en milers juliol de 2015
29.893,50
Densitat estimada h/km² (2015)
66,80
Capital
Taixkent
Llengua
Unitat monetària
som uzbek
Població darrer cens
19.810.077
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,40
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
7,10
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
51,40
Taxa total de fecunditat 2015
2,40
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
71,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
65,10
Població urbana (%) 2014
36,30
Arròs (1.000 t) 2014
350,50
Blat (1.000 t) 2014
6.956,00
Blat de moro (1.000 t) 2014
368,00
Patates (1.000 t) 2014
2452.40
Carn bovina (1.000 t) 2013
813,00
Carn ovina (1.000 t) 2013
123,00
Carn porcina (1.000 t) 2013
26,00
Aviram (1.000 t) 2013
32,30
Pesca (1.000 t) 2013
10,90
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
1,40
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
16,10
Prats i pastures
82,50
PNB $ EUA 2013 (en milions)
57.210
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1977
% Població activa (2014) Agricultura
29,10
% Població activa (2014) Indústria
13,20
% Població activa (2014) Serveis
57,70
Importació % PNB 2014
29,40
Exportació % PNB 2014
29,30
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
10,20
IDH Índex 2013
116,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,60
Kilocalories al dia per capita 2014
2.858
Telèfon fix 100 hab 2013
6,90
Telèfon mòbil 100 hab 2013
74,30
Usuaris internet 100 hab 2011
30,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
46,00
Habitants per habitatge 2005
5,50