Vanuatu

País (Mapa)
Vanuatu
Tipus d’estat
Superfície km²
12.189
Població estimada en milers juliol de 2015
264,70
Densitat estimada h/km² (2015)
21,70
Capital
Vila
Unitat monetària
vatu
Població darrer cens
234.023
Taxa de creixement anual (%) 2015
2,20
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
4,70
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
26,10
Taxa total de fecunditat 2015
3,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
74,30
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
70,20
Població urbana (%) 2014
25,80
Blat de moro (1.000 t) 2014
0,90
Cafè (1.000 t) 2013
0,00
Carn bovina (1.000 t) 2013
3,10
Carn ovina (1.000 t) 2013
0,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
3,50
Aviram (1.000 t) 2013
0,80
Pesca (1.000 t) 2013
57,70
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
66,80
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
10,70
Prats i pastures
22,50
PNB $ EUA 2013 (en milions)
800
PNB $ EUA 2013 (per capita)
3165
% Població activa (2014) Agricultura
60,50
% Població activa (2014) Indústria
7,00
% Població activa (2014) Serveis
31,10
Importació % PNB 2014
51,30
Exportació % PNB 2014
47,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
369,20
IDH Índex 2013
131,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
85,20
Despesa pública en educació % PNB 2012
5,00
Kilocalories al dia per capita 2014
2.873
Telèfon fix 100 hab 2013
2,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
50,30
Diaris per 1.000 hab 2004
14,20
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
17,00
Habitants per habitatge 2005
5,60