Vietnam

País (Mapa)
Vietnam
Tipus d’estat
Superfície km²
331.689
Població estimada en milers juliol de 2015
93.447,60
Densitat estimada h/km² (2015)
281,70
Capital
Hanoi
Llengua
Unitat monetària
dong
Població darrer cens
85.846.997
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,80
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
22,90
Taxa total de fecunditat 2015
2,00
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
80,60
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
71,20
Població urbana (%) 2014
33,00
Arròs (1.000 t) 2014
44.974,20
Blat de moro (1.000 t) 2014
5.202,50
Cafè (1.000 t) 2013
1.461,00
Patates (1.000 t) 2014
321.70
Carn bovina (1.000 t) 2013
379,10
Carn ovina (1.000 t) 2013
8,10
Carn porcina (1.000 t) 2013
3.217,80
Aviram (1.000 t) 2013
630,10
Pesca (1.000 t) 2013
6.011,00
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
34,10
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
60,00
Prats i pastures
5,90
PNB $ EUA 2013 (en milions)
171.222
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1868
% Població activa (2014) Agricultura
46,80
% Població activa (2014) Indústria
21,20
% Població activa (2014) Serveis
32,00
Importació % PNB 2014
83,10
Exportació % PNB 2014
86,40
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
69,80
IDH Índex 2013
121,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
94,50
Despesa pública en educació % PNB 2012
6,30
Kilocalories al dia per capita 2014
2.840
Telèfon fix 100 hab 2013
10,10
Telèfon mòbil 100 hab 2013
130,90
Usuaris internet 100 hab 2011
35,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
31,00
Habitants per habitatge 2005
5,00