Xile

País (Mapa)
Chile
Tipus d’estat
Superfície km²
756.102
Població estimada en milers juliol de 2015
17.948,10
Densitat estimada h/km² (2015)
23,70
Capital
Santiago
Llengua
Unitat monetària
peso xilè
Població darrer cens
15.116.435
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
5,10
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
10,80
Taxa total de fecunditat 2015
1,70
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
84,70
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
79,00
Població urbana (%) 2014
89,40
Arròs (1.000 t) 2014
134,90
Blat (1.000 t) 2014
1.358,10
Blat de moro (1.000 t) 2014
1.186,10
Patates (1.000 t) 2014
1061.30
Carn bovina (1.000 t) 2013
206,30
Carn ovina (1.000 t) 2013
14,70
Carn porcina (1.000 t) 2013
550,00
Aviram (1.000 t) 2013
673,50
Pesca (1.000 t) 2013
2.704,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
8,30
Prats i pastures
88,80
PNB $ EUA 2013 (en milions)
277.043
PNB $ EUA 2013 (per capita)
15723
% Població activa (2014) Agricultura
9,20
% Població activa (2014) Indústria
23,70
% Població activa (2014) Serveis
67,10
Importació % PNB 2014
32,30
Exportació % PNB 2014
33,80
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
145,80
IDH Índex 2013
41,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
97,30
Despesa pública en educació % PNB 2012
4,50
Kilocalories al dia per capita 2014
3.083
Telèfon fix 100 hab 2013
18,20
Telèfon mòbil 100 hab 2013
134,30
Usuaris internet 100 hab 2011
54,00
Diaris per 1.000 hab 2004
50,60
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
21,00
Habitants per habitatge 2005
3,40