Xipre

País (Mapa)
Xipre
Tipus d’estat
Superfície km²
9.251
Població estimada en milers juliol de 2015
1.165,30
Densitat estimada h/km² (2015)
126,00
Capital
Nicòsia
Llengua
Unitat monetària
euro
Població darrer cens
840.407
Taxa de creixement anual (%) 2015
1,00
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
6,90
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
4,60
Taxa total de fecunditat 2015
1,40
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
82,60
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
78,20
Població urbana (%) 2014
67,00
Blat (1.000 t) 2014
4,20
Patates (1.000 t) 2014
126.10
Carn bovina (1.000 t) 2013
3,50
Carn ovina (1.000 t) 2013
5,20
Carn porcina (1.000 t) 2013
48,70
Aviram (1.000 t) 2013
23,50
Pesca (1.000 t) 2013
6,50
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
27,60
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
70,70
Prats i pastures
1,70
PNB $ EUA 2013 (en milions)
24.057
PNB $ EUA 2013 (per capita)
27662
% Població activa (2014) Agricultura
3,90
% Població activa (2014) Indústria
16,50
% Població activa (2014) Serveis
79,60
Importació % PNB 2014
52,70
Exportació % PNB 2014
55,40
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
890,90
IDH Índex 2013
32,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
99,10
Despesa pública en educació % PNB 2012
7,30
Kilocalories al dia per capita 2014
2.670
Telèfon fix 100 hab 2013
30,60
Telèfon mòbil 100 hab 2013
96,40
Usuaris internet 100 hab 2011
58,00
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
38,00
Habitants per habitatge 2005
3,00