Zàmbia

País (Mapa)
Zambia
Tipus d’estat
Superfície km²
752.612
Població estimada en milers juliol de 2015
16.211,80
Densitat estimada h/km² (2015)
21,50
Capital
Lusaka
Llengua
Unitat monetària
kwacha de Zàmbia
Població darrer cens
12.526.314
Taxa de creixement anual (%) 2015
3,10
Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015
8,70
Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015
74,60
Taxa total de fecunditat 2015
5,30
Esperança de vida en néixer 2015 (dones)
62,90
Esperança de vida en néixer 2015 (homes)
58,80
Població urbana (%) 2014
40,50
Arròs (1.000 t) 2014
49,60
Blat (1.000 t) 2014
201,50
Blat de moro (1.000 t) 2014
3.350,70
Cafè (1.000 t) 2013
6,50
Patates (1.000 t) 2014
30.60
Carn bovina (1.000 t) 2013
197,80
Carn ovina (1.000 t) 2013
9,90
Carn porcina (1.000 t) 2013
35,20
Aviram (1.000 t) 2013
45,60
Pesca (1.000 t) 2013
106,80
Superfície agrícola % 2011 Conreus permanents
0,20
Superfície agrícola % 2011 Terres conreades
14,50
Prats i pastures
85,30
PNB $ EUA 2013 (en milions)
22.384
PNB $ EUA 2013 (per capita)
1540
% Població activa (2014) Agricultura
52,20
% Població activa (2014) Indústria
9,50
% Població activa (2014) Serveis
38,30
Importació % PNB 2014
37,80
Exportació % PNB 2014
40,90
Deute extern en bilions $ EUA (2014)
6,70
IDH Índex 2013
141,00
IDH Ordre 2013
0
Taxa d'alfabetisme % 2015
63,40
Despesa pública en educació % PNB 2012
1,30
Kilocalories al dia per capita 2014
1.954
Telèfon fix 100 hab 2013
0,80
Telèfon mòbil 100 hab 2013
71,50
Usuaris internet 100 hab 2011
12,00
Diaris per 1.000 hab 2004
4,80
Llits hospitalaris per 1.000 h 2011
20,00
Habitants per habitatge 2005
5,10