Patents i innovació tecnològica a Catalunya (1882-1935)

Si bé des de la Restauració fins al 1936 hi hagué un notable desenvolupament industrial a Espanya, des del punt de vista geogràfic no fou gaire homogeni. Al costat de regions d’escàs dinamisme –Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa–, n’hi hagué d’altres que experimentaren un fort impuls –Catalunya, Madrid, el País Basc, València–. Una de les causes fonamentals d’aquesta diversitat fou el diferent grau de desenvolupament tecnològic d’aquests territoris. El nivell tecnològic depèn, bàsicament, de la inversió en educació tècnica i en recerca i desenvolupament (R+D). Aquestes inversions...