“Digues un vers”

La memòria i la transmissió de coneixements

La memòria ha estat, tradicionalment, un instrument clau per a la conservació i la transmissió de coneixements, records i sentiments. També ho és ara a l’època informàtica, comptabilitzada en bits, megabits i gigabits. Juntament amb l’enteniment i la voluntat, la memòria era una de les “potències de l’ànima”. S’ubicava a la part inferoposterior del cap, com indiquen les expressions populars “caure de memòria” –d’esquena, pegant de cap a terra–, o “dormir de memòria”: ajagut panxa enlaire.

“Digues un vers, au, digues un vers”, és un...