Els rituals d’any nou

“Sempre és bell començar. Totes les coses haurien d’ésser començades amb festes, perquè en tot començament hi ha quelcom del gran misteri del món.”
JOAN MARAGALL, Escrits en prosa, “Començament” (18 de novembre de 1905)

L’any nou i la creació del món

El mitòleg romanès Mircea Eliade, en el seu estudi sobre el temps sagrat, assenyala que “el cosmos és concebut com una unitat vivent que neix, es desenvolupa i mor el darrer dia de l’any, per renéixer a l’any nou. El cosmos reneix cada any, perquè cada any nou el temps comença «ab initio»”. El món es renovella anualment: retroba cada any la...