Fotografia i vídeo

Imatge de la Muralla de mar de Barcelona, dins Belleses de Barcelona (1874), obra de Joan Martí