La pintura

Roca dels Moros. El Cogul (les Garrigues). Escena de dansa que ha estat interprretada com un ritual per a la fertilitat.