Internet

Internet és el fenomen global per excel·lència, sobretot a partir de l’aparició de la web l’any 1991 i la seva popularització al final dels noranta. Es pot dir que Internet ha batut un bon grapat de rècords. La seva difusió ha estat tan ràpida com no ho havia estat mai la de cap altra tecnologia. La contundència amb què ha deixat obsoletes tecnologies anteriors (com el correu postal o el fax) ha estat demolidora. Ha generat tot un nou sector econòmic, recuperant en part les velles companyies de telecomunicacions, projectant-les cap al futur i propiciant aparicions explosives de...