El marc geogràfic del romànic del Berguedà

Presentació geogràfica

Mapa de la comarca del Berguedà amb les divisions de municipis i les principals vies de comunicació.

El Berguedà és una comarca que es troba dividida en dos sectors ben diferenciats: l’Alt Berguedà i el Baix Berguedà, presentant cadascun d’ells unes característiques pròpies.

En primer lloc, l’Alt Berguedà, és envoltat per tota una sèrie de relleus muntanyosos, amb un gran predomini de la roca calcària sobre els altres materials que els configuren, com són els rasos de Peguera (2.067 m), la Serra d’Ensija (2.359 m), la del Verd (2.274...