El Baix Camp

Situació i presentació

El Baix Camp és una comarca purament administrativa; es va definir el 1936 en fer-se la divisió territorial de Catalunya que va estructurar el Camp de Tarragona (vegeu l’Alt Camp) en tres comarques. La seva capital, Reus, n’és i n’ha estat des de molts segles enrere la capital econòmica. Al segle XVII ja s’establien relacions comercials amb el Matarranya. El 1865, segons l’informe de Josep Simó, Reus tenia tractes comercials amb més de setanta pobles que integraven la comarca econòmica. En l’enquesta feta el 1931 per la Ponència, les parts extremes de la zona d...