Bibliografia general del romà al romànic (A-B)

Abad, L.

1982 La pintura romana en España, Sevilla.

Abadal i de Vinyals, Ramon d’

1949 La batalla del adopcionismo en la desintegración de la iglesia visigoda, discurs llegit en la seva entrada a la Reial Acadèmia de Bones Lletres, el 18 de desembre de 1949, Barcelona.

1969 Dels visigots als catalans, vol. I. Edicions 62, Barcelona.

Abásolo, J.A., Cortés, J. i Pérez, F.

1996 Sobre algunas guarniciones de cinturón tardorromanas de presumible carácter militar, dins “Spania. Estudis d’antiguitat tardana oferts en homenatge al professor Pere de Palol i Salellas”, Publicacions de l’Abadia de...