Bibliografia general del romà al romànic (C-F)

Caballé i Crivillés, Antoni

1985 Memòria sobre l’excavació d’urgència a la plaça de la Pietat de Vic, Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, inèdita.

Caballé, G., Mestres, I. i Subiranes, C.

1997 Excavacions arqueològiques a la zona del Portalet (Vic), Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, memoria inèdita.

Caballero Zoreda, Luis

1974 Cerámica sigillata clara del tipo D estampada de las provincias de Murcia y Almería, “Miscelánea arqueológica” (Barcelona), I, pàgs. 193-222.

1980 Las cruces caladas con laurea y pie para hincar de época visigoda,...