Característiques de la vellesa

Bé que hom considera en un sentit ampli que la vellesa, ancianitat, senilitat o senectut correspon a l’etapa de la vida que segueix l’adultesa, és molt difícil establir una definició única que inclogui satisfactòriament tots els aspectes involucrats en aquest concepte, tant biològics com socials i econòmics. Cronològicament s’hauria de parlar d’un procés d’envelliment, ja que amb el pas dels anys s’esdevé una sèrie de canvis progressius en els teixits orgànics i les funcions que els corresponen, que de manera inexorable i irreversible disminueixen, segons les característiques individuals pel...