Aparell urinari

Microfotografia del teixit del ronyó

CC0

L’aparell urinari es compon d’un conjunt d’estructures que intervenen en l’elaboració, l’emmagatzematge i l’evacuació de l’orina. Bàsicament, en formen part els ronyons, els urèters, la bufeta urinària i la uretra.

En l’estudi i el tractament de les malalties de l’aparell urinari, hi intervenen dues especialitats mèdiques: la nefrologia, que s’ocupa de les malalties del ronyó, i la urologia, que té cura de les malalties de les vies urinàries. Aquestes especialitats es troben, a més, molt relacionades amb les que tracten de l’aparell reproductor per la proximitat dels òrgans, alguns dels...