Consum d’alcohol

Sota la denominació genèrica d’alcohols hom fa referència a una sèrie de compostos orgànics, de molt diverses característiques fisicoquímiques, que resulten de substituir un o més àtoms d’hidrogen de certs hidrocarburs per un o més grups hidroxílics (OH); així, doncs, són nombrosos els alcohols existents. Tanmateix, l’ús ha fet que popularment s’anomeni alcohol, a seques, a un d’aquests compostos en concret, l’alcohol etílic o etanol, la fórmula química del qual és CH3CH2OH, contingut en les begudes que s’obtenen mitjançant la fermentació i la destil·lació dels sucres que contenen certes...