Embaràs

L’embaràs, o gestació, és el procés fisiològic de formació i desenvolupament d’un nou ésser a l’interior de l’organisme d’una dona. El procés s’inicia amb l’encontre i la fusió de dues cèl·lules especialitzades, l’una masculina —provinent del pare— i l’altra femenina —provinent de la mare—, a partir de les quals es formaran tots els components orgànics del nou ésser, i conclou amb la sortida d’aquest ésser a l’exterior en el moment del part, és a dir, amb el seu naixement. Entre ambdós esdeveniments, tot al llarg d’uns nou mesos, es produeix la transformació d’una sola cèl·lula en un organisme...