Modificacions corporals i trastorns relacionats amb el climateri

El climateri és una etapa fisiològica de la vida de la dona, raó per la qual no hi farem referència com si es tractés d’una alteració patològica que necessàriament comporti l’aparició de trastorns o requereixi tractament. Les úniques alteracions pròpies del climateri, que es presenten en tots els casos, són les que evidencien les menstruacions, ja que en modifica les característiques i desapareixen; estrictament, però, això no es pot considerar com un trastorn, sinó més aviat una modificació funcional de l’organisme femení. És cert que el climateri comporta la fi de l’etapa reproductora, però...