1359-1518: La gènesi de la Generalitat de Catalunya: de la Cort de Cervera a Ferran II

Institucions de l'administració general i municipal de Catalunya a la baixa edat mitjana.

La Generalitat o, com era anomenada a l’edat mitjana, la Diputació del General, fou una comissió amb poders delegats per les corts que nasqué a mitjan segle XIV com a organisme temporal, es consolidà com a institució permanent al darrer quart del segle XIV i rebé una organització definitiva el 1413 que la independitzà de les corts pel que fa a l’elecció dels diputats i al funcionament de la institució.

La Generalitat és una de les institucions històriques catalanes més significatives i...