1518-1714: Vitalitat política i creixement institucional

L'administració central de la Generalitat a Barcelona, al final del segle XVI.

Font: Pérez Latre, M., 2001

En el curs del segle XIV la Diputació s’havia anat afermant (1359). Els drets del General, consolidats el 1363 i coneguts com a drets d’entrades i eixides i de la bolla, així com la capacitat d’emetre deute públic (venda de censals), obtinguda el 1365, s’havien convertit en la base de l’erari públic del govern català. El 1413 la Generalitat havia consolidat les competències d’organisme vigilant de la legalitat constitucional, les quals li van ser confirmades i perfilades el...