1789-1840: Canvi institucional i el creixement econòmic

Introducció

Ban de la Junta Superior de Sanitat. Epidèmia de febre groga de Catalunya, 1821.

L’epidèmia de febre groga el 1821. A l’inici del segle XIX, Catalunya presentava símptomes clars d’esgotament. Fam, epidèmies i guerres se succeïen.

A l’acabament del segle XVIII i a l’inici del XIX la població de Catalunya, com la de la resta dels territoris peninsulars i la d’una gran part del continent europeu, presentava símptomes clars d’esgotament. Fam, epidèmies i guerra se succeïen i haurien fet creure en una immediata fractura en la trajectòria ascendent que venia...