La galàxia

El cosmos medieval

La Galàxia està formada per nebuloses, immensos núvols de gas i pols, i innumerables estrelles, algunes solitàries i d’altres agrupades en cúmuls. En la imatge el color blanc característic de la Via Làctia.

ESO / S. Guisard.

En aixecar el cap de nit es veu, a grans trets, el mateix cel que veien els éssers humans més antics. El significat de l’espectacle celeste és, però, molt diferent per als éssers humans de principi del segle XXI que per a les generacions anteriors. Fins la revolució científica del segle XVII es considerava que la Terra ocupava el centre...