L’astronomia en el context d’altres ciències

La proximitat de la Lluna a la Terra ha estat un estímul constant per a la curiositat humana, fins al punt de donar peu a viatges primer només imaginats i a la fi reals.

Fototeca.com.

El cel sobre el cap i la terra sota els peus són de les poques coses certes per als humans de tots els temps; i així com són poques les civilitzacions que han pensat en l’interior del planeta com a origen de totes les coses, el fet de mirar cap amunt per trobar respostes sembla que és una inquietud universal, en el temps i en l’espai. Aquesta curiositat per conèixer què hi ha al cel i com i per què...