La formació dels museus a Catalunya

Interior del Museu Provincial d’Antiguitats, capella de Santa Àgata, Barcelona, s.d.

AF/AHC-J.C.-R.F.

L’origen de la idea de museu caldria cercar-lo molt enrere en l’època moderna. Al segle XIX es féu, però, el pas al sistema de museus modern. Dit d’una altra manera, fou el moment en què el col·leccionisme divers heretat del passat cedí el lloc a l’espai d’exposició i presentació de materials que avui hom coneix correntment com a museu.

A grans trets caldria distingir tres tipus de museus, encara que no sempre s’hagin presentat de manera separada: els museus històrico...