A èpoques noves, formes d’art noves

El lema de Jaume Brossa serveix per a il·lustrar l’actitud de canvi ideològic que, durant la dècada dels vuitanta, germinà a l’entorn del grup d’intel·lectuals i artistes que confluïen a la revista “L’Avenç”. Pretenien la modernització en tots els seus aspectes, i aquest procés, en la seva heterogeneïtat de manifestacions, confluïa en el desig de regenerar el país. Per això hom parla del Modernisme de forma àmplia, entès com a concepte temporal, d’una època.

La morfina, S. Rusiñol, c. 1894.

MCF / R.M.

La dècada dels noranta fou la dels anys de la renovació. D’una banda, el paper...