Les sensibilitats estètiques: de l’elitisme artístic al consumisme

El canvi de fesomia de les ciutats

Exposició pública d’un quadre, J. Ferrer i Miró, c. 1888.

MNAC-MAMB / J.Cal.-J.S. © MNAC

Durant el segle XIX, el procés de creixement dels centres industrials i l’augment demogràfic a les zones urbanes van comportar l’ampliació dels nuclis antics de moltes ciutats. Així, per exemple, el 1857 un Reial Decret establia les bases de l’Eixample de Madrid, i el 1859 s’aprovava el projecte d’Ildefons Cerdà per a Barcelona. Seguiren els projectes d’ampliació de Vigo, Bilbao, Sant Sebastià, Terrassa, Sabadell, Granollers, Mataró, Vilanova i la...