Creixement econòmic i canvis socials

La família Ruiz Narváez, amb 15 fills, va obtenir el Premi de Natalitat de la Província de Barcelona el 1965.