La creació d’un mercat cultural

El món literari

L’entrada del segle XX encetava una etapa nova en què les possibilitats de consum s’obrien a sectors importants de la població. La industrialització i la mecanització també feien assequibles a àmplies capes els productes lligats a la cultura i al lleure. La literatura no restà al marge d’aquest procés i esdevingué una mercaderia més, oferta al consum, característica que acompanyà ja, per sempre, tota activitat artística.

A Catalunya, però, el procés de creació d’un mercat literari en català fou lent i dificultós i no s’arribà a consolidar, mínimament, fins a la dècada...