Els molins i altres indústries

Dibuix d’un moliner treballant a la sala de moles en el Llibre dels capítols antichs dels drets universals de la Ciutat de Mallorca (1390). S’hi pot veure la tremuja, la mola volant, la mola fixa i el canaló.

ARM – J.Gual

Molí fortificat de Ratera, també dit castell menor de Concabella. Va ser restaurat per l’arquitecte J. Vilaseca a partir del 1954.

ECSA – G.Serra

Per bé que el creixement de la producció en època del gòtic comportà un ampli repertori d’edificacions noves o renovades, aquest capítol se cenyeix, sobretot, a les construccions associades a l...