La gènesi i l’evolució de la casa pagesa o mas

Escultura d’un sant Miquel arcàngel que sosté una casa, potser un mas (segle XV).

© MNAC/MAC, núm. 24 081 – J.Calveras, M.Mérida i J.Sagristà

La casa pagesa isolada, masia o mas segons el terme al qual dona preferència la historiografia, va esdevenir la forma hegemònica de la tinença camperola al camp català, especialment a la Catalunya Vella, a partir de la feudalització plena dels segles XI i XII. Des de llavors, aquestes regions es caracteritzaren per un intens poblament dispers fet d’establiments d’aquesta índole, alhora residència i centres de treball agrícola. La dita...