La influència septentrional: el flamenquisme i l’influx germànic

Santa procedent del monumental sepulcre d’alabastre del bisbe Bernat de Pau († 1457), a la capella de Sant Pau de la catedral de Girona, ara conservada al Museu de la Catedral.

©R. Manent

L’estil internacional, que havia arribat a Catalunya cap al final del segle XIV, aconseguí evolucionar amb èxit i adaptar-se a les peculiaritats locals. Havia estat la tendència artística dominant fins ben entrada la dècada dels cinquanta, tot i que en el seu darrer període alguns dels escultors que consten actius a Catalunya ja havien començat a experimentar puntualment amb les noves modes...