El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, avui

Façana del mNACTEC, a Terrassa.

mNACTEC Foto: T.Ll.

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya és una vella aspiració catalana. L’Associació d’Enginyers, que n’impulsà la creació a partir del 1976, ja ho havia intentat al final del segle XIX. La Generalitat republicana publicà el 1937 una ordre per a crear-lo, però els esdeveniments posteriors impediren que es pogués formar. L’any 1982 el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya assumí el projecte i el 1983 comprà la fàbrica Aymerich, Amat i Jover, a Terrassa. La Llei de Museus de 2 de novembre de 1990 el...